Zorg voor richtlijnen en flexibiliteit

26 oktober 2020  Communicatie

Communiceren doen we allemaal en we willen iets ermee bereiken. Ook organisaties. Ik ben van mening dat een organisatie dit planmatig moet aanpakken, anders gaat de waan van de dag regeren. Door deze planmatige aanpak kan een geïntegreerde communicatieaanpak bewerkstelligd worden. Maar voorkomen moet wel worden dat de communicatie (intern) stug en stroef verloopt, zeker gezien de snelheid van social media.

Flexibel

Van belang is dus om richtlijnen vast te stellen, maar niet die keihard vaststaan. Door kaders te stellen kan gezorgd worden voor een lerende en aanpassende afdeling. Zo kan constant ingespeeld worden op de actualiteit, maar wel in combinatie met geplande campagnes. En door middel van tools als Google Analytics kan de planmatige aanpak ondersteund worden met data. Op basis van die gegevens kan bijgestuurd worden.

De ontvanger

Hartstikke leuk natuurlijk een doordachte aanpak, maar de ‘ontvanger (of doelgroep of klant)’ moet centraal staan! Welke behoefte leeft daar en op welke wijze kun je als organisatie dat vervullen? Leuke vragen waar ik mij graag over buig.

Superlont is een persoonlijke website, vertegenwoordigt mijn (EG) persoonlijke mening en niet van organisaties of derden.

Superlont 2024